Markkinoinnilla maineeseen -koulutus 15.11.2012

Torstain luento houkutteli paikalle runsain joukoin innostunutta ja kiinnostunutta väkeä. Yhdeksän aikaan kärsimätön joukko yrittäjiä odotti oven takana. Aamu aloitettiin kahveilla ja tutustumishetkellä. Paikalla oli yrittäjiä mitä erilaisimmilta aloilta, ja kaikki olivat saapuneet kuulemaan, miten he pystyisivät parantamaan markkinointiaan ja siten saavuttamaan uusia asiakkaita.

Luennoitsijaksi olimme saaneet erään Suomen parhaista markkinoijista Eeva Ylikylän. Lisäksi tapahtumajärjestäjämme Outi Virtanen kertoi erilaisten markkinointijippojen järjestämisestä. Molempien luentojen jälkeen osallistujat saivat pieniä ryhmätehtäviä, joiden jälkeen luvassa oli vapaata keskustelua ja mieltä askarruttaneet kysymykset saivat vastauksensa.

Aamu aloitettiin kevyesti katsomalla erilaisia mainospätkiä ja niihin liittyviä oheismateriaaleja. Mukana oli monentyyppisiä esineitä ja palveluita, kuten WC-paperia, saippuoita, vaatteita ja lääkäripalveluita. Jokaisen filmin jälkeen luennoitsijamme Eeva herätti keskustelua mainosten hyvistä ja mahdollisista huonoista puolista. Esille tuli mielenkiintoisia huomioita esimerkiksi värien, fonttien ja näyttelijöiden vaikutuksesta katsojiin. Useimmilla oli muistissaan terveyssidemainosten sininen veri ja törmäilyautot, joita osa tuntui pitäneen huvittavina, osa taas vierasti komiikan käyttöä hygieniatuotteiden mainonnassa.

Yhdessä ruodittiin myös mainosten sopivuutta eri medioihin ja pohdittiin myös televisiossa näkyvien mainosten vastuuta ja etiikkaa. Onko soveliasta esittää seksilelumainontaa varhaisillassa? Ja miksi alkoholimainonta on niin tiukasti säädeltyä?

Lounastauon jälkeen ryhdyttiin pohtimaan oman työn tai tuotteen markkinointia. Keskisuurten yritysten omistajille ja yksityisyrittäjille esimerkiksi televisiomainonta tai suuret värimainokset valtakunnallisissa lehdissä ovat useimmiten liian kalliita toteuttaa. Yhdessä pohdimmekin, mitä muita mainoskanavia on mahdollista hyödyntää. Hyvin monet osallistujat kokivat kotisivujen olevan tärkeä käyntikortti omaa tietotaitoa markkinoidessa. Myös Facebook koettiin hyväksi väyläksi välittää tietoa omasta yrityksestä.

Kotisivujen laadintaan ei tällä luennolla ehditty keskittyä kovinkaan yksityiskohtaisesti, mutta esiin nousi selkeä tarve myös kotisivukoulutuksen tarpeellisuudesta. Pyrimme järjestämään kotisivupajan mahdollisimman pian.

Lopuksi Outi Virtanen kertoi erilaisten markkinointijippojen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kaikki tunnistivat ainakin huonekaluliikkeiden tapahtumalliset markkinointitempaukset, joissa tavaraa kaupitellaan alehinnoilla erilaisten makkaranpaisto-, kilpailu- ja julkkiseventtien avulla. Outi kertoi myös pienimuotoisempien markkinointitempausten järjestämisestä, joita voi toteuttaa melko pienelläkin budjetilla talkoovoimin. Osallistujien joukossa olleen kuntosalin omistaja kertoikin kauppakeskuksissa järjestämästään markkinointijiposta, johon liikunnanohjaajat osallistuivat vapaaehtoishengessä. Tempaus toi salille runsaasti uusia asiakkaita.

Päivän päätteeksi sana oli vapaa.

Yrittäjänaisten rekrytointitilaisuus 2.10.2012

Naisvoima jylläsi lokakuisena tiistai-iltapäivänä, kun kahvilaamme saapui sankoin joukoin yritteliäitä naisia. Alkamassa oli Helsingin Yrittäjänaisten rekrytointi- ja tutustumistilaisuus.
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n toimialue on Helsinki ja Espoo. He haluavat olla luomassa yrittäjäystävällisempää pääkaupunkiseutua ja Suomea ja tukea alueen yrittäjänaisia. Yhdistykseen kuuluu monipuolisesti eri aloilla toimivia naisyrittäjiä. Yhdistys tarjoaa yrittäjänaisille verkoston, jossa pienyrittäjät voivat kouluttautua, jakaa kokemuksia ja virkistyä. Yhdistys järjestää toimintaa kaiken ikäisille jäsenille ja heidän piirissään toimii mm. aktiivinen senioriryhmä.

Tämän päivän teemana oli kertoa yhdistyksen toiminnasta uusille yrittäjille ja saada heitä mukaan yhdistyksen toimintaan. Myös verkostoituminen oli päivän teemana. Hyvin monet aloittelevista yrittäjistä kokevat asiakaskunnan hankkimisen ja oman itsen esille tuomisen erittäin raskaaksi ja jopa noloksi asiaksi. Onhan meidät kasvatettu olemaan vaatimattomia, ja itsensä kehuminen koetaan usein vastenmielisenä. Käyntikorttien jakaminenkin tuntui olevan monelle varsin hankalaa, mutta yhdistyksestä korostettiin, että kannattaa ehdottomasti satsata persoonallisiin käyntikortteihin ja jaella niitä kaikissa mahdollisissa paikoissa ihan jokaiselle vastaantulijalle. Jos ryhtyy miettimään nk. kohderyhmäänsä liian tiukasti, voi menettää monta potentiaalista asiakasta, jotka kenties juuri sillä hetkellä eivät tiedä joskus tarvitsevansa kyseisiä palveluita.

Rekrytointitilaisuuden aikana pyrittiin pääsemään irti entisistä toimintamalleista ja verkostoitumaan mahdollisimman monen tapahtumaan osallistujan kanssa. Verkostoituminen tuotti heti myös tulosta, kun kolmen hengen naisporukka päätti perustaa osuuskunnan ja ryhtyä yrittämään yhdessä. Myös yhdistys sai monia uusia jäseniä ja muut saivat paljon hyödyllistä tietoa yhdistyksen eri osa-alueista.